Διατροφή στην Τρίτη ηλικία

Η γήρανση αποτελεί μια φυσιολογική βιολογική διεργασία. Χαρακτηριστικό της είναι η έκπτωση της φυσιολογικής λειτουργίας. Τα όργανα μεταβάλλονται με την πάροδο της ηλικίας. O ρυθμός των αλλαγών αυτών διαφέρει στα διάφορα άτομα αλλά και στα ίδια τα οργανικά συστήματα. Είναι σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε τις φυσιολογικές μεταβολές της γήρανσης από τις μεταβολές που οφείλονται σε νοσήματα, ώστε να μπορούμε να διαμορφώσουμε το κατάλληλο διατροφικό πλάνο για κάθε άτομο τρίτης ηλικίας, που επισκέπτεται το γραφείο μας.
 
Τονίζουμε ότι η σύσταση του σώματος αλλάζει με τη πάροδο της ηλικίας. Πιο αναλυτικά, η λιπώδης μάζα και το σπλαγχνικό λίπος αυξάνονται, ενώ η άλιπη μάζα σώματος ελαττώνεται. Σε άτομα τρίτης ηλικίας, οι Κλινικοί διαιτολόγοι συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα της σαρκοπενίας. Πρόκειται για την σχετική με την ηλικία απώλεια μυϊκής μάζας, δύναμης και λειτουργίας, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των μεγαλύτερης ηλικίας ενηλίκων, ελαττώνοντας την κινητικότητα τους, αυξάνοντας το κίνδυνο πτώσεων και τροποποιώντας το μεταβολικό ρυθμό.
 
Παράλληλα, σε άτομα προχωρημένης ηλικίας συχνά καλούμαστε να διαχειριστούμε διατροφικά ζητήματα όπως η ανορεξία, η δυσφαγία, η δυσγευσία, η ξηροστομία, αλλά και το ιδιαίτερα δύσκολα αναγνωρίσιμο φαινόμενο της σαρκοπενικής παχυσαρκίας, που είναι η απώλεια μυϊκής μάζας σε άτομα με περίσσεια λιπώδους ιστού. Το υπερβολικό βάρος σε συνδυασμό με τη μειωμένη μυϊκή μάζα συμβάλλουν στη περεταίρω ελάττωση της σωματικής λειτουργικότητας και κινητικότητας. Από την άλλη πλευρά ποικίλα ιατρικά ζητήματα που εμφανίζουν οι μεγαλύτεροι, όπως έλκη κατάκλισης, χρόνια νοσήματα, κατάθλιψη και νευρολογικές διαταραχές μπορούν να βελτιωθούν αισθητά με ειδική διατροφική υποστήριξη.
 
Για όλους όσους χτυπούν τη πόρτα του γραφείου μας, ανεξαρτήτου ηλικίας, φροντίζουμε ώστε:
 
Να ικανοποιούνται όλες οι ιδιαιτερότητες, οι προτιμήσεις και οι επιθυμίες κάθε ατόμου ξεχωριστά.
 
Να επικρατεί η αίσθηση οικογενειακής φροντίδας και ατομικής αποκλειστικότητας, προσαρμόζοντας το διαιτολόγιο στις ανάγκες του ατόμου και όχι το άτομο στους κανόνες της δίαιτας.
 
Να τροποποιείται το πρόγραμμα σίτισης, σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της σωματικής και ψυχικής υγείας του ατόμου.
 
Να δίνονται οι ορθές οδηγίες, όπου χρειάζεται τροποποίηση της σύστασης ή της υφής των γευμάτων ή και συμπληρωματική χορήγηση τροφής μέσω σκευασμάτων.
 
Να σχεδιαστεί ειδικό διατροφικό πλάνο για παθήσεις,  όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, καρδιοπάθειες, αντιπηκτική αγωγή, παθήσεις πεπτικού, νεφροπάθειες, νευρολογικά προβλήματα, άνοια κ.α.